Inschrijving

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inschrijvingsgeld is 230€ en dient binnen de 14 dagen na indienen van deze inschrijving ons bereikt te hebben op de rekening van Vespa Club Sint-Truiden op nummer BE27 7310 3556 0373 met vermelding van uw Naam Voornaam en Club
 
Indien wij het geld niet tijdig ontvangen hebben zal uw plaats terug vrijgegeven worden.
 
Ondergetekende verbindt er zich toe de overschrijving uit te voeren en verklaart hiermee op de hoogte te zijn dat in geval van niet-deelname, het inschrijvingsgeld NIET zal terugbetaald worden.
 
 
 
 
 
Heeft zicht ingeschreven om deel te nemen aan het evenement “Giro "500km Vespistica" en de daaraan verbonden activiteiten, die van 24 Mei tot en met 26 Mei 2024 doorgaan. Ik verklaar op de hoogte te zijn van het reglement van het evenement en het te aanvaarden en er zich toe te verbinden om strikt alle voorschriften te respecteren. 1. Om het organisatiecomité van de Giro "500km Vespistica" en alle andere personen die bij het evenement betrokken zijn, in geval van schade of nadelen, te ontheffen van elke vorm van aansprakelijkheid. 2.Toestemming aan de organisatie te verlenen voor het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal dat verband houdt met het evenement. Cfr privacybeleid Giro "500km Vespistica” 3. Op de hoogte te zijn van het Belgisch verkeersreglement en na te leven. 4.Aangepaste kledij te dragen tijdens het evenement. 5.Zicht te houden aan de Corona maatregelen zoals aangegeven door de Stad Sint-Truiden
 
Ik heb het bovenstaande goed gelezen en keur dit alles goed.